BKI Fairtrade 500 g

79.00 SEK

BKI Fairtrade kaffe, är ett kaffe av hög kvalité sammansatt av det finaste mest utsökta råkaffet från Colombia och Centralamerika. Fairtradehandeln är en garanti för att bönder och arbetare i några av världens fattigaste länder får ett rättvis pris på sitt kvalitetskaffe i form av ett minipris och en Fairtradebonus. Därmed får de en intäkt de kan leva av, förbättrade arbetsförhållanden och en tryggare framtid. Det tas dessutom hänsyn till miljön i produktionen.

Fairtradehandeln är en garant för att bönder och arbetare får ett rättvist pris på sitt kvalitetskaffe i form av ett minipris och en fairtradebonus. Därmed får de en intäkt att leva av, förbättrade arbetsförhållanden och en tryggare framtid. Därutöver tas även hänsyn till miljön i produktionen.