Några enkla grunder för att tillverka en god kopp espresso

Några enkla grunder för att tillverka en god kopp espresso

• Kaffet - skall vara ett ”espressokaffe” och det skall vara färskt och nyrostat,ex. CFA:s Espresso alt Enzo orginal.

• Maskinen - Skall arbeta med 9 bars tryck och ha en vattentemperatur på 90 - 94°c

• Malning - kaffet skall kännas som fin sand mellan fingrarna inte som mjöl el. puder.

För fint = då rinner kaffet för långsamt och kan bli bränt, för mörk ”crema” 1.

För grovt = kaffet rinner för snabbt och blir tunt och smaklöst, tunn ”crema”.

• Dosering - mängden kaffe till en espresso ska vara 7-9 gram.

För mycket kaffe = det rinner för långsamt och kaffet blir beskt eller bränt.

För lite kaffe = det rinner för snabbt och blir tunt med en dålig ”crema”.

• Packa kaffet - att pressa eller packa kaffet i filtret på rätt sätt är mycket

viktigt. Det viktiga är att alla som jobbar med samma kvarn pressar lika

hårt, ca 15kg. Pressar man för hårt rinner kaffet långsamt = beskt/bränt.

Pressar man för löst rinner kaffet för snabbt = tunt och med dålig ”crema”.

• Extration - bryggning av espresso skall ta mellan 20 – 30 sekunder. Detta

beroende på kaffeblandning och personlig smak - pröva dig fram.

En espresso skall se gyllenbrun ut och ha en krämig topp ”crema”,

den skall smaka mycket, serveras i ett tjockt gods, vara en aning bittersöt

och ha en lång eftersmak utan beska och/eller för stor syra.

– Om tiden för att brygga en espresso tar mindre än 20 sek måste man

justera malningen lite finare och/eller öka doseringen.

– Tar den längre än 30 sek skall malningen justeras lite grövre eller minska

mängden kaffe. Man får prova sig fram tills den blir perfekt.

• Rengörning - lär dig att se och känna när maskinen behöver rengöras. Det

krävs daglig rengörning för att en espresso skall smaka bra och för att

maskinen skall kunna göra en god espresso under flera år.


1 Crema = det gyllenbruna skummet man får på espressokaffet

Lycka Till